Това са палачинки

592

Келнер, защо салфетките са мазни?

– Това не са салфетки, това са палачинки.