Това са палачинки

54

Келнер, защо салфетките са мазни?

– Това не са салфетки, това са палачинки.